18 maart: Inspiratie op Zondag

Op zondag 18 maart van 15.00 -16.30 uur vindt een bijeenkomst plaats rond de spiritualiteit van Vincent van Gogh. Vincent van Gogh geldt heden ten dage als één van de grootste Nederlandse schilders. De meeste mensen weten dat hij in de war raakte en zijn eigen oor afsneed. Minder bekend is dat van Gogh eigenlijk predikant had willen worden. Nadat deze carrière mislukte, besloot hij schilder te worden. Meer lezen

4 maart: Inspiratie op Zondag

Sinds jaren staat de Mattheüs-Passie bovenaan de lijst van klassieke muzikale meesterwerken. Bachs muziek geeft troost en kracht aan mensen. De Mattheüs-Passie  kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Eén daarvan is de spiritualiteit. In de toonzetting van het lijdensverhaal van Mattheüs weet Bach een geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Meer lezen

15 februari: Pasen – toen en nu

Het centrale feest binnen de wereldwijde kerk is het Paasfeest: Jezus is opgewekt uit de dood. Het oudste geschreven getuigenis daarover treffen we aan in een brief van Paulus (1
Korinte 15). Alle vier de evangeliën – hoe verschillend ook – lopen uit op het verhaal van de opstanding. Wat wordt ons hier verteld? Wat is de betekenis daarvan voor ons hier en nu? Meer lezen