15 februari: Pasen – toen en nu

Het centrale feest binnen de wereldwijde kerk is het Paasfeest: Jezus is opgewekt uit de dood. Het oudste geschreven getuigenis daarover treffen we aan in een brief van Paulus (1
Korinte 15). Alle vier de evangeliën – hoe verschillend ook – lopen uit op het verhaal van de opstanding. Wat wordt ons hier verteld? Wat is de betekenis daarvan voor ons hier en nu? Meer lezen

24 januari: OKe in gesprek met u

Een boeiend kijkje in de keuken van OKe. De redactie van het Oegstgeester Kerkblad wil u graag op een frisse en moderne wijze informeren over de dynamiek van kerkelijk Oegstgeest.
Maar ook linken leggen met sociaalmaatschappelijke en culturele thema’s. Hoe doet de redactie dat en wat betekent dat voor u? De redactie wil graag haar lezers ontmoeten. Meer lezen

7 januari: Migranten en gebrek aan interreligieuze dialoog

Het wij-zij denken is nog altijd springlevend. En leidt niet zelden tot geweld, terreur, wreedheid, het
optrekken van scheidsmuren en dichte grenzen. De vreemdeling wordt steeds meer gezien als een potentiële dreiging. Wat vertellen verhalen uit de bijbel ons over het overwinnen van het wij-zij denken? We gaan in gesprek over rolomkering, religie in het landschap van fragmentatie en geweld, de ruimte voor dialoog en wat dit voor ons kan betekenen.

Meer lezen