23 februari: Radius Filmmiddag

1912. Groot-Brittannië. Maud is een jonge moeder van bescheiden afkomst. Samen met haar man werkt ze dag en nacht in helse omstandigheden om de eindjes aan elkaar te knopen. Gedesillusioneerd door het misbruik en de onderdrukking van vrouwen op de werkvloer geraakt ze steeds meer betrokken bij de vrouwenbeweging ”De Suffragettes”. Wanneer vredevolle actie een maat voor niets blijkt, radicaliseert de beweging zich en worden Mauds acties risicovoller. Ze zet alles wat haar dierbaar is op het spel in haar strijd voor vrouwenstemrecht en hoe harder de tegenwind, des te vastberaden zij en de steeds groeiende beweging worden. Meer lezen

15 februari: Pasen – toen en nu

Het centrale feest binnen de wereldwijde kerk is het Paasfeest: Jezus is opgewekt uit de dood. Het oudste geschreven getuigenis daarover treffen we aan in een brief van Paulus (1
Korinte 15). Alle vier de evangeliën – hoe verschillend ook – lopen uit op het verhaal van de opstanding. Wat wordt ons hier verteld? Wat is de betekenis daarvan voor ons hier en nu? Meer lezen