7 januari: Migranten en gebrek aan interreligieuze dialoog

Het wij-zij denken is nog altijd springlevend. En leidt niet zelden tot geweld, terreur, wreedheid, het
optrekken van scheidsmuren en dichte grenzen. De vreemdeling wordt steeds meer gezien als een potentiële dreiging. Wat vertellen verhalen uit de bijbel ons over het overwinnen van het wij-zij denken? We gaan in gesprek over rolomkering, religie in het landschap van fragmentatie en geweld, de ruimte voor dialoog en wat dit voor ons kan betekenen.

Meer lezen

22 november: Het straatpastoraat

In het hele land zijn in de grote steden straatpastores actief. Ze houden zich bezig met dak- en thuislozen en werken in de daklozenopvang, op stations, in parken en natuurlijk op straat. Ze proberen mensen die dat het hardste nodig hebben te steunen bij de grote en kleine levensvragen. Soms heel praktisch maar vaak ook door mensen te bemoedigen en hen te helpen het leven uit te houden. Meer lezen