11 oktober: Start gesprekskring ‘Angst voor de mythe’

Het woord mythe heeft een slechte naam: in het alledaagse spraakgebruik betekent het ‘onwaar verzinsel’. In elke godsdienst, het Christendom niet uitgezonderd, is de mythe het heilig verhaal, dat gelovigen vieren in hun rituelen, hen inspireert en uitzicht biedt voor de toekomst. Van tijd tot tijd en ook nu weer proberen theologen aan die tegenstrijdigheid te ontkomen door op zoek te gaan naar de historische Jezus. Die poging, stelt dr. Arne Jonges in zijn boek Angst voor de mythe (Kampen 2018, uitgeverij Van Warven, 71 pagina’s) is tot mislukken gedoemd, omdat de geschiedeniswetenschap niet meer kan doen dan aannemelijk maken, dat Jezus echt geleefd heeft en dat hij ook na zijn dood nog volgelingen had. Het Nieuwe Testament, de voornaamste bron, is geen geschiedschrijving, maar het resultaat van honderd jaar vorming van de Christusmythe uit de omgang van gelovigen met de brokstukken van verhalen, die onder hen circuleerden.

In de eerste bijeenkomst zal Lammert Leertouwer informatie geven over mythe en rite en het verband daartussen naar het inzicht van de moderne vergelijkende godsdienstwetenschap. Daarna besteden we drie middagen aan het lezen en bespreken van het boek. De laatste keer zal dr. Arne Jonges aanschuiven om de nog resterende vragen te behandelen en zo mogelijk te beantwoorden. Dr. L. Leertouwer is gespreksleider. De kring staat open voor max. 12 personen. Deelname bij voorkeur voor de hele serie.

Plaats

 Data

 Kosten

 Info/opgave

Dorpscentrum Kerkelijk Bureauzaal

Start middagkring 11 oktober / donderdag 14.30 – 16.30 uur

Richtbedrag € 5 per middag

Lammert Leertouwer, 071- 5190227 of  l.leertouwer@me.com, Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604