14 oktober: Kunst & Spiritualiteit – Gedichten om aan te raken

Ze mogen worden aangeraakt, de gedichten van Teun Klumpers, van dichtbij gelezen en gehoord, ongegeneerd bekeken en becommentarieerd. Hij zal themagewijs uit zijn werk voordragen, vragen beantwoorden en ieder uitnodigen om met eigen associaties en gedachten te komen. Een thema dat zeker aan bod komt, is de natuur als metafoor voor het bestaan, de spiegel van het gemoed met zijn zonnige, zwarte en grijze kanten. Ook zullen tijd en ruimte worden verkend, evenals het zo zekere verleden en de zo onzekere toekomst. We sluiten af met eenvoudige maaltijd door vrijwilligers bereid. Daarom is het van belang dat u zich tijdig opgeeft.

Plaats

Data

Kosten

Info/opgave

Dorpscentrum Kapelzaal

zondag 14 oktober

richtbedrag € 7,50

Marjan Driessen, 071-5131422