15 april: Vrouwen van Rembrandt in het Dorpscentrum

Op zondag 15 april van 17.00 – 19.30 uur bij Kunst & Spiritualiteit vertelt Dik Kompier over de Vrouwen van Rembrandt. Vier verhalen over vrouwen uit het leven van Rembrandt: zijn moeder, zijn vrouw Saskia van Uylenburg, zijn huishulp Geertgen Dircx en zijn geliefde Hendrikje Stoffels. De teksten van Dik Kompier zijn gebaseerd op historische feiten en beschrijven hoe de vier vrouwen Rembrandt hebben ervaren. De uitgesproken geschiedenissen worden geïllustreerd d.m.v. een Powerpointpresentatie van schilderijen, tekeningen van Rembrandt en tijdgenoten, en foto’s van locaties. Al met al een filmisch gebeuren. Na afloop is er gelegenheid om naar aanleiding van de voordracht vragen te stellen over feiten en achtergronden. We sluiten de bijeenkomst af met een eenvoudige maaltijd, door vrijwilligers bereid. Daarom is het van belang dat u zich op tijd opgeeft.

Kunst & Spiritualiteit  – Vrouwen van Rembrandt in het Dorpscentrum

Op zondag 15 april van 17.00 – 19.30 uur

Richtbedrag € 7,50. Opgave bij Marjan Driessen, tel 071-5131422  of marjandriessen1949@gmail.com