15 februari: Pasen – toen en nu

Het centrale feest binnen de wereldwijde kerk is het Paasfeest: Jezus is opgewekt uit de dood. Het oudste geschreven getuigenis daarover treffen we aan in een brief van Paulus (1
Korinte 15). Alle vier de evangeliën – hoe verschillend ook – lopen uit op het verhaal van de opstanding. Wat wordt ons hier verteld? Wat is de betekenis daarvan voor ons hier en nu? Iedereen die mee wil denken en praten is welkom op vier donderdagavonden.

 

Start 15 feb | 20:00-22:00 uur

data | 15 feb, 22 feb, 8 mrt en 15 mrt
leiding/opgave | drs. Barend Drewes (071-5176692) bfdrewes@hotmail.com