Het is gelukt! Herman Tjeenk Willink komt naar Oegstgeest! Hij wordt geïnterviewd door wethouder Matthijs Huizing.

Zaterdag 16 maart om 13.30 uur in het dorpscentrum in Oegstgeest, toegang 5 euro

We hebben Herman Tjeenk Willink gevraagd of hij naar Oegstgeest wilde komen naar aanleiding van het verschijnen van zijn pamflet Groter denken, kleiner doen vorig jaar december.

Hij wordt geïnterviewd door wethouder Matthijs Huizing.

Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het (dus) ook goed met onze democratische rechtsstaat? Bij Herman Tjeenk Willink, voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en oud-vicepresident van de Raad van State, rijst steeds vaker de angstige vraag: hoe stevig zijn onze instituties als het er echt om gaat spannen? Hoe ‘Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig’ zijn wij, burgers, als medeburgers buiten de maatschappelijke orde worden verklaard? Wat blijft er van de democratische rechtsstaat over als feiten en waarden het afleggen tegen beelden en sentimenten? In de afgelopen veertig jaar heeft Herman Tjeenk Willink zich in al zijn functies ontpopt als een onvermoeibaar verdediger van de democratische rechtsstaat en geharnast tegenstander van de overheid als bedrijf. De ontwikkelingen van de laatste jaren en zijn vele gesprekken, vooral met professionals op de werkvloer, rechters en betrokken burgers, hebben hem ertoe verleid zijn gedachten opnieuw tegen het licht te houden. Groter denken, kleiner doen is een even noodzakelijk als verrassend antwoord op de problemen en uitdagingen van onze tijd.

https://www.blz.nl/rijnlandseboekhandel/agenda/maart/herman-tjeenk-willink/