16 november: Lezing: Adam (mens), waar ben je?

Adam (mens), waar ben je? Ethiek en verbeelding in het christendom. Een lezing door Laurens ten Kate,
hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme. Hij verbindt de naam van God met iets in de mens wat transcendentie wordt genoemd. Dat wat ons leven onderbreekt en openbreekt, inbreekt op onze ervaring en ons ondervraagt. God als vraag aan
de mens. Het is de transcendentie van de vreemdeling, de vluchteling; maar ook van de muziek en de erotiek.

Dat God een vraag is, en geen antwoord, ligt al verborgen in de wortels van jodendom en christendom. De filosoof Emmanuel Levinas geeft daar een concrete vertaling van doordat hij laat zien dat deze God minder van ons vraagt omhoog te kijken dan om ons  heen, naar de medemens, ons open te stellen voor de wereld.

In gesprek met Levinas, maar ook met andere filosofen, laat Ten Kate zien dat deze betrokkenheid op de ander en op de wereld alles te maken heeft met verbeelding.

 

16 november | 20.00-22.00 uur

kosten | richtbedrag € 5,- per persoon
info | Harm Bosscher (071-5172568)