Op zondag 20 oktober houdt ds. Carel ter Linden over zijn nieuwste boek ‘Bijbelse miniaturen’. Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving. Tijdens zijn lezing neemt Ter Linden ons mee in de unieke, niet-historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid. Verhalen die hun betekenis voor ons leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben. Ze zijn erop gericht hoe wij mensen kunnen leren om met deze aarde en alle leven om te gaan.

De wijsheid wordt in deze verhalen gezien als afkomstig van een ‘God’, die daarin af en toe het woord neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar hoe beleven ‘gelovigen’ dit in deze tijd? Moet ook dit ‘spreken van God’ misschien verstaan worden als een bééld, dat begrepen moet worden vanuit de cultuur van die dagen?  Maar voor welke Werkelijkheid stond dit beeld dan voor het oude Israël? En wanneer iemand zegt:  ‘Ík geloof in God’, wat bedoelt hij of zij daar dan mee?

Aansluitend is  er een informeel samenzijn waarbij Ter Linden zijn boek zal signeren voor wie dat wil. Ter plaatse kan zijn boek worden aangeschaft.

Carel ter Linden was rond 1980 predikant in Oegstgeest en daarna tot 1999 verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag. Graag opgave voor aanwezigheid bij deze activiteit.

Dorpscentrum Grote Zaal
20 oktober 2019
Richtbedrag € 5,-                        

Gerrie Kooijman-van Andel, 06- 1839 2604 of gerriekooijman@planet.nl / Aart Verburg, 06- 1338 5961