22 november: Het straatpastoraat

In het hele land zijn in de grote steden straatpastores actief. Ze houden zich bezig met dak- en thuislozen en werken in de daklozenopvang, op stations, in parken en natuurlijk op straat. Ze proberen mensen die dat het hardste nodig hebben te steunen bij de grote en kleine levensvragen. Soms heel praktisch maar vaak ook door mensen te bemoedigen en hen te helpen het leven uit te houden.In Leiden werkt ds. Folly Hemrica als straatpastor. Ze komt u graag vertellen over haar werk en de bijzondere mensen die ze op straat ontmoet. Ook zal ze iets vertellen over de vieringen die elke maand vanuit het straatpastoraat gehouden worden. Vieringen waar iedereen welkom is en waar het niet uitmaakt wat je achtergrond is.

22 nov | 14:30-16:30 uur

Leiding | ds Folly Hemrica
opgave | ds. Christiaan Donner
(06-23448382) cdonner@online.nl