23 november: De Bijbel – hoe ontstaan en waarom overgeleverd?

De Bijbel is een bibliotheek van verschillende boeken. Dichters, profeten, evangelieschrijvers komen
aan het woord. Voor velen is dit boek het woord van de Eeuwige. Voor anderen een boek met kwetsbare
verhalen. Is het wellicht allebei waar? Hoe is deze bibliotheek ontstaan? Hoe oud zijn de handschriften? Waarom wordt het wereldwijd gelezen?

Start 23 nov | 20.00-22.00 uur

Dorpscentrum
data | 23 en 30 nov

Leiding & opgave | drs. Barend Drewes
m.m.v. dr. Arie van der Kooij
opgave | drs. Barend Drewes
(071-5176692)
bfdrewes@hotmail.com