Start middagkring 26 september/ donderdag 14.30 -16.30 uur

Gesprekskring ‘God iets of niets?’

Start van een serie op 26 september, 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 20 februari en 19 maart (reservedatum).

Het religieuze landschap in Nederland is in de laatste 50 jaar ingrijpend  veranderd. In de ‘postseculiere’ maatschappij van nu past het traditionele onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen niet meer: er zijn nu religieuze atheïsten, we kennen  nu denkers, die hun spiritualiteit ontlenen aan de natuur of aan zelf ontworpen combinaties van elementen uit verschillende religies.

Wat betekent deze verandering voor moderne Christenen? Dat gaan we onderzoeken met als gids het boek van Taede A. Smedes ‘God, iets of niets?’, de postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof (Amsterdam 2016, € 19,90).Dr. L. Leertouwer is gespreksleider. De kring staat open voor max. 15 personen. Deelname bij voorkeur voor de hele serie.

Op Zondagmiddag 22 Maart om 15.00 uur geeft de schrijver een lezing over zijn boek in het Dorpscentrum.

Dorpscentrum Kerkelijk Bureauzaal | 26 september, 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 20 februari en 19 maart (reservedatum). Richtbedrag: €5 per middag. Lammert Leertouwer, 071- 5190227 of   l.leertouwer@me.com

Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604 ofgerriekooijman@planet.nl