27 mei: Inspiratie op Zondag

Op zondag 27 mei van 16.00 -17.30 uur staan Bernard Vermet, kunsthistoricus, en Marjan Driessen, emeritus predikant, in deze viering  stil bij twee vrouwen uit de bijbel die vaak om verschillende redenen geschilderd zijn en niet altijd om geloofsredenen: Batsheba, de vrouw van David, en Susanna, de vrouw van Jojakim uit het deuterocanonieke bijbelboek Daniel, hoofdstuk B. Wat hebben zij ons te vertellen? In deze viering zal Marc de Mey ons op het orgel begeleiden.

Inspiratie op Zondag – ‘Twee dames in bad’ in het Dorpscentrum

Op zondag 27 mei van 16.00 -17.30

Richtbedrag € 5. Opgave bij Marjan Driessen, tel 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com