4 februari: Meister Eckhart lezing

Meister Eckhart (1260-1327) is altijd een omstreden theoloog geweest. Hij was een vrije denker die het aandurfde  de officiële leer van de kerk in twijfel te rekken. Hij deed dat met grote kennis
van zaken en kon zich meten met zijn  geleerde tijdgenoten. Hij gebruikt daarbij een taal die mensen verbindt dwars door alle culturen heen.

Veel moderne denkers en dichters hebben zich laten inspireren door de ideeën van Eckhart. Hij wil terug naar de essentie en om dat te bereiken zullen we alles moeten opgeven en
loslaten. Zo ontstaat er ruimte voor vernieuwing en een godservaring die modern te noemen is.

 

4 feb | 15:00-17:00 uur

inleiders | dr. Bert Bos (emeritushoogleraar filosofie) en dr. Arie Kooijman (geestelijk verzorger)
kosten | richtbedrag € 5,- per persoon
info | Gerrie Kooijman (06-18392604) en ds. Aart Verburg (06-13385961)