ZIN op Zondag

Zondag 27 september / 15.00 – 17.00 uur

Lezing & Gesprek – God iets of niets?

 Taede A. Smedes  geeft een lezing  over zijn boek God, iets of niets? (Amsterdam University Press 2016). Uitgangspunt daarbij is dat het traditionele spreken over God steeds minder populair wordt. Tegelijkertijd is ongeloof in Nederland historisch hoog. De vraag daarbij is of religie in Nederland verdwijnt. In zijn lezing zal hij bespreken waarom in zijn ogen het traditionele godsgeloof steeds minder populair wordt. Ook zal hij aangeven hoe er allerlei nieuwe vormen van religiositeit ontstaan waarbij het onderscheid tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’ steeds vager wordt. Het doel van zijn lezing is dat hij het publiek tot nadenken kan aanzetten over hoe mensen op verschillende wijzen en zonder de pretentie op waarheid te koesteren op zoek zijn en blijven naar zingeving en betekenis, voorbij het onderscheid tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’. Religie blijft in onze samenleving aanwezig, het verandert van gedaante en lijkt soms onzichtbaar, maar het verdwijnt niet. 

Taede A. Smedes (Drachten, 1973) is godsdienstfilosoof en theoloog. Hij studeerde theologie en promoveerde op een proefschrift over Gods handelen en het natuurwetenschappelijke wereldbeeld. Deze lezing wordt aangeboden door de AVP en PGO.

Plaats 

Data

Kosten

Aanmelding

Dorpscentrum – Grote Zaal

27 september

Richtbedrag € 5 

Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604 of gerriekooijman@planet.nl 

Iris van der Heul, 06-1919 4804

ZIN door de Week

Start avondkring / maandag 5 oktober 20.00 – 22.00 uur

Start middagkring / dinsdag 29 september 14.30 – 16.30 uur 

Literatuur & Religie

In de avondkring en middagkring bespreken we o.l.v. Marjan Driessen boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. In oktober starten we met het boek ‘De zoon van de  Verhalenverteller’ van Pierre Jarawan. De andere boeken worden later, na overleg, bekend gemaakt. Deelname bij voorkeur voor de hele serie. U kunt zich opgeven bij Marjan Driessen.

Plaats

Data

Kosten

Aanmelding/

info

Dorpscentrum – Haaswijk

avond: 5 okt, 16 nov, 18 jan, 22 feb, 29 mrt

Middag: 29 sept, 17 nov, 19 jan, 23 feb, 30 mrt

Bij de middaggroep is nog plaats voor nieuwe deelnemers.

richtbedrag € 5.- per keer

Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com

ZIN door de Week

Start middagkring 13 oktober/ dinsdag 14.30 – 16.30 uur

Gesprekskring ‘Wat doe ik hier in Godsnaam?’

In het komende seizoen bespreken we het boek van ds. Carel ter Linden ‘Wat doe ik hier in GODSNAAM?’ Het boek is een zoektocht naar een authentiek geloof, dat afscheid durft te nemen van tradities die in het licht van onze huidige kennis van de wereld en wetenschappelijk onderzoek niet langer houdbaar zijn. Het gaat om een persoonlijke zoektocht, maar die wordt steeds opgewekt en geïnspireerd door de pastorale activiteiten van ds. ter Linden na een kerkdienst, bij een huwelijksviering of een begrafenis en door gesprekken met kinderen of vrienden. Dat draagt ertoe bij, dat de tekst gemakkelijk toegankelijk is zonder oppervlakkig te worden. Als een wetenschappelijk thema aan de orde is, roept de auteur steeds de hulp van bevriende deskundigen in om voor iedereen begrijpelijke uitleg te geven. Zo wordt de lezer aangemoedigd zelf op weg te gaan en de bijbelverhalen op een nieuwe manier te lezen. Dr. L. Leertouwer is gespreksleider. De kring staat open voor max. 15 personen. Deelname bij voorkeur voor de hele serie.

Plaats 

Data

Kosten

Info

Aanmelding/

info

Dorpscentrum – Haaswijk

13 oktober, 10 november, 15 december, 26 januari, 16 februari, 16 maart (reservedatum)

richtbedrag € 5 per middag

Lammert Leertouwer, 071- 5190227 of 

l.leertouwer@me.com

Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604 of gerriekooijman@planet.nl

ZIN op Zondag

Zondag 25 oktober/ 15.00 – 17.00 uur

Kunst & Wetenschap

Patroonherkenning voor inzicht zonder kennis?

   Peter Sterk is wetenschapper en doet biomedisch onderzoek. Hij weet een enthousiast verhaal te houden over patroonherkenning. We zijn gewend dat een onderzoeker de werkelijkheid observeert door zich buiten zijn of haar onderwerp op te stellen. Maar is dat wel echt mogelijk? Net zoals een kunstwerk ‘iets met je doet’ is het bij onderzoek misschien wel omgekeerd zo dat onze observatie iets aan de werkelijkheid verandert. Dat lijkt althans onvermijdelijk bij metingen in de natuurkunde op het allerkleinste niveau. Zo zijn we zelf (als subject) onlosmakelijk verbonden met hetgeen we observeren (object) en lijkt het vooral om de ‘waar’-‘neming’ te gaan. Daarnaast is inzicht in de wetenschap altijd sterk gebaseerd geweest op het in stapjes genereren van kennis. De complexiteit van een levend wezen kan echter niet volledig worden begrepen met kennis over alle onderdelen. Hiervoor is patroonherkenning nodig. Iets dat meer en meer wordt toegepast om het ontstaan van ziekten en de uitkomst van behandelingen te voorspellen. We zien hiermee ‘inzicht zonder onderliggende kennis’ ontstaan, wat lijkt op wat er in de kunst gebeurt. Er zal geen afsluitende maaltijd zijn.

Plaats 

Data

Kosten

Aanmelding/

info

Dorpscentrum –  Kleine Zaal

zondag 25 oktober

richtbedrag € 5,00

Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com

ZIN op Zondag

8 november/ 15.00 – 16.30 uur 

Herdenken doe je samen 

Herdenkingsbijeenkomst Dorpscentrum Oegstgeest                                                                                         Iedereen die een overleden dierbare wil gedenken is welkom. 

Those we love don’t go away 

They walk beside us, every day 

Unseen, unheard, but always near 

Still loved, still missed and very dear

Met iedereen die een dierbare mist staan we stil bij de mensen met wie we ons blijvend verbonden voelen. In een stijlvolle, intieme bijeenkomst is ruimte voor stilte en ontstaat verbinding tussen het thema en de eigen beleving. De woorden die gesproken worden zijn inspirerend, troostend en blijven je bij. Het geheel wordt omlijst met passende muziek en gedichten. 

Het hart van het samenzijn is het moment waarop iedereen zelf een lichtje kan aansteken. Een moment van bezinning. 

Iedereen die een overleden dierbare wil gedenken is welkom vanaf 14.30 uur in de hal van het Dorpscentrum. Gelegenheid tot ontmoeting. Vanaf 14.50 uur muziek in de zaal, stilte bij het naar binnen gaan.

Plaats 

Inloop

Zaal

Datum

Kosten

Aanmelding/

info 

Dorpscentrum –  Grote Zaal

Vanaf 14.30 uur in de hal. Gelegenheid tot ontmoeting.

Vanaf 14.50 uur muziek in de zaal.

zondag 8 november

richtbedrag € 5.-

Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604 of gerriekooijman@planet.nl

 

ZIN op Zondag

29 november / 15.00 – 17.00 uur

Kunst & Spiritualiteit : ‘Sailing Letters’ 

door Els van Eijck-van Heslinga

Sailing Letters, over geloof, hoop en liefde

“Lief man, mijn eenigste begeert en verlangst is na[ar] uw mijn uijtverkooren schat, ik 

nergens aanders na[ar] tragt (=verlang) op deese wereld. Gij, trouwe zorger en

 hoeder zijt mijn eenigste vermaak, de kroone mijnes hoofds, ja het stuutsel mijnner 

geheele lighaam. En dat ik daar zoo lang van moet ontbloot zijn en zoo verdrietig zijn

komst verbeijden, dat doet mijn, lieve ziel, meenigmaal uijtbersten van droefheijd en 

zielroerendheijd….”.

De man voor wie deze regels bedoeld zijn, is de Texelse zeeman Harmanus Kikkert, onderstuurman op het VOC-schip Ganges. Dat schip was eind 1776 vertrokken voor een reis naar Batavia en Canton. Zijn vrouw Aagje Luijtsen schreef  haar man zeer geregeld. Ruim twee eeuwen later zijn Aagjes brieven teruggevonden.  Aagjes brief is er een van de vele tienduizenden Nederlandse brieven die bewaard worden in  Londen. Veel particuliere brieven zijn geschreven door ‘gewone’ mensen in dagelijkse spreektaal. Voor de lezer van eeuwen later ontvouwt zich een tot nog toe tamelijk onbekende leefwereld van de Republiek in de 17de en 18de eeuw. Toch blijkt die voor ons, hedendaagse mensen, vaak ook heel herkenbaar als het om emoties gaat. In deze presentatie door dr. Els van Eijck van Heslinga (1950), zij studeerde zeegeschiedenis in Leiden, passeren allerlei vormen van geloof, hoop en liefde, verdriet en vreugde de revue. Er zal er geen afsluitende maaltijd zijn.

Plaats 

Data

Kosten

Aanmelding/

info

Dorpscentrum –  Kleine Zaal

zondag 29 november

richtbedrag € 5,00

Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com