Activiteiten Vrijzinnige Protestanten

Welkom bij de Activiteiten Vrijzinnige Protestanten afgekort AVP.

Coördinator van de AVP is Gerrie Kooijman-van Andel ( gerriekooijman@planet.nl ; mobiel 06-18392604). Voor meer informatie bekijk de website www.nieuwvrijzinnig.nl

Programma Activiteiten Vrijzinnige Protestanten  2017-2018

Periode : September, oktober

 

17 september / 15.00 -17.00 uur

‘Zin op Zondag’

Zingen met hart en ziel o.l.v. Hanna Rijken

In deze workshop staan zingen en spiritualiteit centraal. Deze twee zijn nauw met elkaar verbonden. Spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse ‘spiritus’ en is terug te voeren op het Hebreeuwse woord ‘ruach’, dat geest, en ook adem betekent. Adem is de basis van het zingen. We beginnen dan ook vanuit het ademen. Vervolgens verkennen we zingend aan de hand van een thema verschillende muzikale stromingen en tradities. Samen zingen schept een band! We gaan mooie en minder bekende liederen zingen uit het nieuwe liedboek en vermoedelijk Engelse hymns.

Hanna Rijken is musicus en theoloog. Zij is docent Liturgiek aan het Rotterdams Conservatorium.. Zij is oprichter en artistiek leider van het Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht en Musical Advisor van de Dutch Church in Londen. Ze was redactielid van het Liedboek en geeft regelmatig cursussen kerkmuziek en liturgie aan theologiestudenten en predikanten aan de PthU.

 

Plaats

Datum

Kosten

Opgave / info

Dorpscentrum Kapelzaal

17 september

richtbedrag € 5.-

Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06-1839 2604

 

24 september / 17.00 – 19.30 uur

‘Zin op Zondag’ – Kunst & Spiritualiteit

Bij Kunst & Spiritualiteit komt Anjet van Linge. Zij is beeldhouwer en laat zich in haar werk leiden door levensvragen die haar bezig houden. Het liefst werkt ze ‘en taille directe’, dat wil zeggen direct in de steen zonder vooropgezet plan. Op die manier kan ze zich laten leiden door een niet-weten, en ontdekken wat er langzaamaan ontstaat. Op deze middag gaat ze met ons in gesprek over haar werk en leven, en zal zij ook kleiner werk laten zien. Recent was haar werk te zien in de  tentoonstelling Meesters en Leerlingen bij Haz’art in Soest, in het Zwolse Dominicanenklooster en in het Stedelijk Museum Zwolle bij de tentoonstelling ‘Leven met Aandacht’. Haar beeld ‘Sacrifice and Belonging’ staat voor de oude protestante kerk in Rossum. We sluiten de bijeenkomst af met een eenvoudige maaltijd, door vrijwilligers bereid. Daarom is het van belang dat u zich tijdig opgeeft.

Plaats

Datum

Kosten

Opgave / info

Dorpscentrum Kapelzaal

24 september

richtbedrag € 7.50

Marjan Driessen, tel 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com

 

    start avondkring / maandag 9  oktober 20.00–22.00 uur

    start middagkring / dinsdag 10 oktober 14.30–16.30 uur

Literatuur & Religie

In de avondkring en middagkring bespreken we o.l.v. Marjan Driessen boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. In oktober staat het boek van Stefan Hertmans ‘De Bekeerlinge’ op de agenda. De andere boeken  worden later, na overleg, bekend gemaakt. Deelname alleen voor de hele serie. Vooral op de dinsdagmiddagen zijn nieuwe deelnemers welkom.

Plaats

Data

Kosten

Info / opgave

Dorpscentrum Hartmanzaal / Zaal Kerkelijk Bureau

avondkring:   9 okt, 6 nov, 15 jan, 12 feb, 12 mrt, 16 apr.

Middagkring: 10 okt, 7 nov, 16 jan, 13 feb, 13 mrt, 17 apr.

Kosten / richtbedrag € 5.- per keer, incl. koffie/thee

Marjan Driessen  marjandriessen1949@gmail.com

071-5131422

 

15 oktober / 15.00-17.00 uur

Lezing & Gesprek – Valt er met de dood te leven?

Dr. Arie C. Kooijman spreekt over de plaats van de dood in het menselijk bestaan. Het leven is ondenkbaar zonder de dood. De dood maakt ons leven eindig en vergankelijk, en daardoor juist betekenisvol. Leven krijgt pas betekenis door de dood. Het gaat in eerste instantie over onze persoonlijke ervaringen met de dood, die soms ontroerend, maar regelmatig ook hartverscheurend kunnen zijn. Hoe gaan wij om met de dood in het algemeen, en met onze eigen onvermijdelijke dood in het bijzonder? Hoe ziet de dood er anno 2017 uit? Mensen gaan vaak dood in een medische context, in een ziekenhuis of hospice. Is er zoiets als een goede dood? De lezing is bedoeld als uitnodiging om na te denken over de plaats van de dood in ons bestaan.

Dr. Arie Kooijman (theoloog) is als geestelijk verzorger verbonden aan Alrijne Ziekenhuis Leiden (het voormalige Diaconessenhuis). Hij heeft daarnaast een eigen praktijk op het terrein van zingeving en spiritualiteit.

Plaats

Datum

Kosten

Info / opgave

Dorpscentrum Bomenzaal

15 oktober

richtbedrag € 5.-

dr. A. C. Kooijman 06 44667031

of Gerrie Kooijman-van Andel, tel. 06-1839 2604

 

 

29 oktober / 15.00-16.30 uur

Inspiratie op Zondag  –  Stenen hebben hun verhaal

In de Bijbel spelen in diverse verhalen stenen een rol. Stenen worden geregeld uitgebreid beschreven en van een symbolische betekenis voorzien. Stenen zijn hard en blijven relatief onveranderd in de tijd. Dat lijkt het tegenovergestelde van het  geestelijke aspect van het leven, dat bewegelijk en spontaan is. Wat vertellen de edelstenen op de borstplaat van de Joodse priesters, is er een relatie met de Steen der Wijzen?  Wat hebben stenen ons te vertellen? Het wordt een bijeenkomst met een kort verhaal en ervaring met ‘onze eigen steen’. Er is gelegenheid tot eigen overdenking afgewisseld met muziek en samenzang. Katrijne Bezemer is theoloog en historicus en werkt als voorganger bij Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen in Voorburg en De Kapel in Bloemendaal. Zij was geregeld gastpredikant bij de VVP in Oegstgeest.

Plaats

Datum

Kosten

Info / opgave

Dorpscentrum Bomenzaal

29 oktober

richtbedrag € 5.-

Gerrie Kooijman-van Andel 06-1839 2604

 

 

 

5 november / 15.00 – 16.30 uur

Inspiratie op Zondag

Herdenkingsbijeenkomst rond Allerzielen

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren (Salvador Dali). In samenwerking met het Dorpscentrum vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats om iedereen gelegenheid te geven stil te staan bij het verlies van een dierbare en dit in verbondenheid met elkaar te delen. Passende muziek, teksten, gedachten en stilte maken deel uit van dit samenzijn. Deze middag is uitdrukkelijk ook bedoeld voor hen die een moment van bezinning en verbondenheid zoeken en geen kerkelijke binding hebben. U bent allen in de gelegenheid een lichtje aan te steken. De organisatie is in handen van de Vrijzinnige Protestanten.

Plaats

Datum

Kosten

Info / opgave

Dorpscentrum Kapelzaal

5 november

richtbedrag € 5.-

Gerrie Kooijman-van Andel 06-1839 2604