Auteur: Dorpscentrum Oegstgeest Page 1 of 5

15 Oktober: Opstellingenavond: Ervaar de kracht van familieopstellingen

We maken allemaal deel uit van een familiesysteem, waarbij de verbondenheid tussen ouders en kinderen, broers en zussen en tussen partners sterk is. Conflicten, patronen en lasten blijven generaties lang in families.

Aan de hand van een concrete vraag wordt (een deel van) het familiesysteem van de inbrenger neergezet om te onderzoeken wat onder de oppervlakte speelt en om te ontdekken wat er nodig is om los te laten wat je blokkeert. 

Begeleiders zijn Sabine Meinhardt, Hanneke Schaap en Marjoleine Hofland.

Plaats Dorpscentrum Gele zaal
Data Dinsdag 15 oktober
Kosten € 15,-
Info/opgave Sabine: meinhardtsolutions@gmail.com; 06-14413206 Hanneke, hschaap111@gmail.com; 06-17010988  

27 Oktober: Herdenkingsbijeenkomst rond Allerzielen

In samenwerking met het Dorpscentrum vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats om u gelegenheid te geven stil te staan bij het verlies van een dierbare en dit in verbondenheid met elkaar te delen. Passende muziek, teksten, gedachten en stilte maken deel uit van dit samenzijn. Deze middag is uitdrukkelijk bedoeld voor hen die een moment van bezinning en verbondenheid zoeken. U bent in de gelegenheid een lichtje aan te steken. De organisatie is in handen van de Vrijzinnige Protestanten.

Dorpscentrum Grote Zaal
zondag 27 oktober
richtbedrag € 5.-

Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604

20 Oktober: ZIN op Zondag

Op zondag 20 oktober houdt ds. Carel ter Linden over zijn nieuwste boek ‘Bijbelse miniaturen’. Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving. Tijdens zijn lezing neemt Ter Linden ons mee in de unieke, niet-historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid. Verhalen die hun betekenis voor ons leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben. Ze zijn erop gericht hoe wij mensen kunnen leren om met deze aarde en alle leven om te gaan.

De wijsheid wordt in deze verhalen gezien als afkomstig van een ‘God’, die daarin af en toe het woord neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar hoe beleven ‘gelovigen’ dit in deze tijd? Moet ook dit ‘spreken van God’ misschien verstaan worden als een bééld, dat begrepen moet worden vanuit de cultuur van die dagen?  Maar voor welke Werkelijkheid stond dit beeld dan voor het oude Israël? En wanneer iemand zegt:  ‘Ík geloof in God’, wat bedoelt hij of zij daar dan mee?

Aansluitend is  er een informeel samenzijn waarbij Ter Linden zijn boek zal signeren voor wie dat wil. Ter plaatse kan zijn boek worden aangeschaft.

Carel ter Linden was rond 1980 predikant in Oegstgeest en daarna tot 1999 verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag. Graag opgave voor aanwezigheid bij deze activiteit.

Dorpscentrum Grote Zaal
20 oktober 2019
Richtbedrag € 5,-                        

Gerrie Kooijman-van Andel, 06- 1839 2604 of gerriekooijman@planet.nl / Aart Verburg, 06- 1338 5961

14 / 15 Oktober: ZIN door de Week

In de avondkring en middagkring bespreken we o.l.v. Marjan Driessen boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. In oktober staat het boek van Michelle Obama, Mijn verhaal (Becoming). De andere boeken worden later, na overleg, bekend gemaakt. Deelname bij voorkeur voor de hele serie. U kunt zich opgeven bij Marjan Driessen per mail of telefoon.

Dorpscentrum Kerkelijk Bureauzaal

Avond:14 okt, 25 nov, 27 jan, 24 feb, 23 mrt.

Middag: 15 okt, 26 nov, 28 jan, 25 feb, 24 mrt.

Bij de middaggroep is nog plaats voor nieuwe deelnemers.

Richtbedrag € 5.- per keer

Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com

5 Oktober: ‘Waardeer het; repareer het’ bij het Repair Café

Kapotte spullen gooi je niet zomaar weg. Eerst een reparatie proberen is beter voor het klimaat en de portemonnee.

Repair Café Oegstgeest helpt iedereen hierbij op zaterdag 5 oktober, van 10 tot 13 uur in het Dorpscentrum, Lijtweg 7.

Vrijwilligers bieden hulp bij het herstellen van van alles: fietsen, kleding en textiel, elektrische en elektronische apparaten, speelgoed, meubels, computers en bijbehorende zaken. Wie de tuin wil aanpakken, laat gereedschap hier slijpen. De handige mannen en vrouwen laten zien hoe je het doet, je steekt er zelf wat van op. In de gezellige sfeer van het Café ontstaat gauw een leuke ontmoeting met een praatje. Een vrijwillige bijdrage aan het Café wordt zeer op prijs gesteld.

Meer op www.repaircafeoegstgeest.nl, Twitter en Facebook.

26 September: ZIN door de Week

Start middagkring 26 september/ donderdag 14.30 -16.30 uur

Gesprekskring ‘God iets of niets?’

Start van een serie op 26 september, 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 20 februari en 19 maart (reservedatum).

Het religieuze landschap in Nederland is in de laatste 50 jaar ingrijpend  veranderd. In de ‘postseculiere’ maatschappij van nu past het traditionele onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen niet meer: er zijn nu religieuze atheïsten, we kennen  nu denkers, die hun spiritualiteit ontlenen aan de natuur of aan zelf ontworpen combinaties van elementen uit verschillende religies.

Wat betekent deze verandering voor moderne Christenen? Dat gaan we onderzoeken met als gids het boek van Taede A. Smedes ‘God, iets of niets?’, de postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof (Amsterdam 2016, € 19,90).Dr. L. Leertouwer is gespreksleider. De kring staat open voor max. 15 personen. Deelname bij voorkeur voor de hele serie.

Op Zondagmiddag 22 Maart om 15.00 uur geeft de schrijver een lezing over zijn boek in het Dorpscentrum.

Dorpscentrum Kerkelijk Bureauzaal | 26 september, 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari, 20 februari en 19 maart (reservedatum). Richtbedrag: €5 per middag. Lammert Leertouwer, 071- 5190227 of   l.leertouwer@me.com

Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604 ofgerriekooijman@planet.nl

22 September: ZIN op Zondag

Lezing & Gesprek –  ‘Bommel en de Bijbel’

Schrijver en striptekenaar Marten Toonder (1912-2005) portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin ook bezig heeft gehouden met het christendom, en in het bijzonder het Hollandse calvinisme. Ook de Bijbel was een inspiratiebron voor de Bommelverhalen: Toonder putte daaruit voor verhaalmotieven, maar ontleende ook woorden en uitdrukkingen aan de oude Statenvertaling. Daarnaast leverde hij in zijn verhalen impliciet kritiek op het christelijke gedachtegoed, waartegenover hij zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen plaatste.

In zijn lezing gaat Klaas Driebergen in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij tegen Bijbel en christendom aankeek, en geeft hij interessante en leuke voorbeelden van hoe dit doorwerkte in zijn verhalen. Dit alles geïllustreerd met videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommelverhalen. Klaas Driebergen publiceerde meerdere boeken over Marten Toonder en diens werk. Zie www.klaasdriebergen.nl

Dorpscentrum Bomenzaal | Zondag 22 september. Richtbedrag: € 5,00. Gerrie Kooijman-van Andel, 06- 1839 2604 of gerriekooijman@planet.nl

10 September: Filmavond “The Place”

Iedere dag zit in het lunchcafé  “The place” een man met een groot boek voor zich. Hij ontvangt er mensen van jong tot oud . Zij vertellen hem hun diepste wensen: weer kunnen zien, een kind genezen, opnieuw in God kunnen geloven. Hij schrijft het op en belooft dat hun wensen in vervulling zullen gaan, mits zij bereid zijn tot een tegenprestatie. Dat valt vaak niet mee.

Welke prijs wil  je betalen voor je verlangen? Waar ligt je grens? En wie is die mysterieuze man die wonderen waar kan maken? Een pracht film met een verrassend slot.

Dinsdag 10 september 2019. Aanvang om 19.30 uur. | Locatie: Dorpscentrum. | Zaal open om 18.45 uur | Toegang: € 6,00 | Leiding en nagesprek: Ronald da Costa

Film: The Place, Regie: Paolo  Genovese

6 September: Radius filmmiddag

Door de drukte van de KIVA week in  ons Dorpscentrum, vertonen we de augustusfilm een week later.  Ditmaal 2 bekenden: actrice Judi Dench ( 85 jr.  M in Bondfilms en tot Dame geridderd ) en regisseur Stephen Frears  ( The Queen , Philomena)

Zij snurkt, slurpt haar soep zo snel mogelijk naar binnen en straalt geen enkele levensvreugde meer uit. Koningin Victoria wordt in deze film aanvankelijk niet bepaald flatteus voorgesteld. De hoogbejaarde vorstin, 82 jr. lijkt aan het einde van haar Latijn. Totdat zij tijdens een stomvervelende plechtigheid in de ogen kijkt van een knappe, Indiase bediende genaamd Abdul. Het is – wat haar betreft – vriendschap op het eerste gezicht. Of misschien wel meer, omdat het gaat om een Indiase moslim die vooral ergernis oproept bij de hofhouding.

Victoria lapt alle protocollen aan haar laars en lijkt totaal in de ban van de charmante Abdul. Frears snijdt, hoewel zijn film zich rond 1890 afspeelt, diverse actuele problemen aan. Vreemdelingenhaat, angst voor andere culturen en religieuze vooroordelen worden behandeld. Verrassend genoeg bevat dit drama ook veel humor, waardoor het nooit topzwaar wordt. Maar de bittere afloop gaat door de ziel.

Locatie: Dorpscentrum
Tijd: 14.30 u ( zaal eerder open)
Kosten: € 5-

28 Juni: Radius filmmiddag “About Schmidt”

Met Jack Nicholson, Hope Davis en Kathy Bates, geregisseerd door Alexander Payne.                     

Het leven van Warren Schmidt verandert ingrijpend na de dood van zijn vrouw Helen, met wie hij 42 jaar getrouwd was. Wanneer hij met pensioen gaat, komt er bovendien een einde aan zijn job als adviseur bij een verzekeringsmaatschappij. Alsof dat nog niet genoeg is, staat zijn enige dochter Jeannie op het punt te trouwen met Randall. Warren besluit te gaan reizen en tegelijk op zoek te gaan naar zichzelf. Hij gaat ook op visite bij zijn dochter om zo de kloof tussen hen beiden te dichten. Tegelijkertijd probeert hij haar huwelijk tegen te houden, want hij vindt zijn toekomstige schoonzoon veel te min voor zijn oogappel.      

Prachtige film! De onderkoelde humor maakt dat het drama niet te zwaar wordt en is eigenlijk heel onamerikaans onsentimenteel. Dat laatste is ook te danken aan het fenomenale acteertalent van Nicholson, die perfect gecast was. De film gaat over alle belangrijke thema’s in het leven en dat is geen geringe prestatie.                      

‘n Levensechte film waarin, naast eenzaamheid en de ervaring er niet meer bij te horen, ook de nietigheid van de mens sterk aan bod komt.                         

Locatie: Dorpscentrum
Tijd:  14.30 u ( zaal open 14.00 u)
Kosten: € 5- 

Page 1 of 5

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén