16 oktober: Start middagkring Literatuur & Religie

In de avondkring bespreken we o.l.v. Marjan Driessen boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. In oktober staat het boek van Esther Gerritsen ‘De Trooster’ op de agenda. In november bespreken we ‘Het monster van Essex’ van Sarah Perry. De andere boeken worden later, na overleg, bekend gemaakt. Deelname bij voorkeur voor de hele serie. U kunt zich opgeven bij Marjan Driessen per mail of telefoon. Meer lezen

15 oktober: Start avondkring Literatuur & Religie

15 oktober: Start avondkring Literatuur & Religie

In de avondkring bespreken we o.l.v. Marjan Driessen boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. In oktober staat het boek van Esther Gerritsen ‘De Trooster’ op de agenda. In november bespreken we ‘Het monster van Essex’ van Sarah Perry. De andere boeken worden later, na overleg, bekend gemaakt. Deelname bij voorkeur voor de hele serie. U kunt zich opgeven bij Marjan Driessen per mail of telefoon. Meer lezen

11 oktober: Start gesprekskring ‘Angst voor de mythe’

11 oktober: Start gesprekskring ‘Angst voor de mythe’

Het woord mythe heeft een slechte naam: in het alledaagse spraakgebruik betekent het ‘onwaar verzinsel’. In elke godsdienst, het Christendom niet uitgezonderd, is de mythe het heilig verhaal, dat gelovigen vieren in hun rituelen, hen inspireert en uitzicht biedt voor de toekomst. Van tijd tot tijd en ook nu weer proberen theologen aan die tegenstrijdigheid te ontkomen door op zoek te gaan naar de historische Jezus. Meer lezen

18 maart: Inspiratie op Zondag

Op zondag 18 maart van 15.00 -16.30 uur vindt een bijeenkomst plaats rond de spiritualiteit van Vincent van Gogh. Vincent van Gogh geldt heden ten dage als één van de grootste Nederlandse schilders. De meeste mensen weten dat hij in de war raakte en zijn eigen oor afsneed. Minder bekend is dat van Gogh eigenlijk predikant had willen worden. Nadat deze carrière mislukte, besloot hij schilder te worden. Meer lezen