Deze activiteit vindt plaats van 4 februari 2020 tot en met 29 december 2020. De eerstvolgende keer is op 18 augustus 10:00

  • Categorie: ,
  • Toekomstige datums:

Elke dinsdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur is het Dorpscentrum open voor een kopje koffie of thee en een praatje. Iedereen is welkom dus kom ook gezellig binnenlopen!

Hebt u vragen of ideeën kunt u terecht bij de initiatiefgroep, Anne van den Berg, tel. 517049 en Nellie Smeenk-Enserink, tel. 5175066.