Lezing & Gesprek – God iets of niets?

Taede A. Smedes  geeft een lezing  over zijn boek God, iets of niets? (Amsterdam image006.pngUniversity Press 2016). Uitgangspunt daarbij is dat het traditionele spreken over God steeds minder populair wordt. Tegelijkertijd is ongeloof in Nederland historisch hoog. De vraag daarbij is of religie in Nederland verdwijnt. In zijn lezing zal hij bespreken waarom in zijn ogen het traditionele godsgeloof steeds minder populair wordt. Ook zal hij aangeven hoe er allerlei nieuwe vormen van religiositeit ontstaan waarbij het onderscheid tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’ steeds vager wordt. Het doel van zijn lezing is dat hij het publiek tot nadenken kan aanzetten over hoe mensen op verschillende wijzen en zonder de pretentie op waarheid te koesteren op zoek zijn en blijven naar zingeving en betekenis, voorbij het onderscheid tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’. Religie blijft in onze samenleving aanwezig, het verandert van gedaante en lijkt soms onzichtbaar, maar het verdwijnt niet.

Taede A. Smedes (Drachten, 1973) is godsdienstfilosoof en theoloog. Hij studeerde theologie en promoveerde op een proefschrift over Gods handelen en het natuurwetenschappelijke wereldbeeld. Deze lezing wordt aangeboden door de AVP en PGO.

Plaats 

Data

Kosten

Aanmelding

Dorpscentrum – Grote Zaal

27 september

Richtbedrag € 5 

Gerrie Kooijman-van Andel, 06-1839 2604 of gerriekooijman@planet.nl 

Iris van der Heul, 06-1919 4804