Patroonherkenning voor inzicht zonder kennis?

Peter Sterk is wetenschapper en doet biomedisch onderzoek. Hij weet een enthousiast verhaal te houden over patroonherkenning. We zijn gewend dat een onderzoeker de werkelijkheid observeert door zich buiten zijn of haar onderwerp op te stellen. Maar is dat wel echt mogelijk? Net zoals een kunstwerk ‘iets met je doet’ is het bij onderzoek misschien wel omgekeerd zo dat onze observatie iets aan de werkelijkheid verandert. Dat lijkt althans onvermijdelijk bij metingen in de natuurkunde op het allerkleinste niveau. Zo zijn we zelf (als subject) onlosmakelijk verbonden met hetgeen we observeren (object) en lijkt het vooral om de ‘waar’-‘neming’ te gaan. Daarnaast is inzicht in de wetenschap altijd sterk gebaseerd geweest op het in stapjes genereren van kennis. De complexiteit van een levend wezen kan echter niet volledig worden begrepen met kennis over alle onderdelen. Hiervoor is patroonherkenning nodig. Iets dat meer en meer wordt toegepast om het ontstaan van ziekten en de uitkomst van behandelingen te voorspellen. We zien hiermee ‘inzicht zonder onderliggende kennis’ ontstaan, wat lijkt op wat er in de kunst gebeurt. Er zal geen afsluitende maaltijd zijn.

Plaats 

Data

Kosten

Aanmelding/info

Dorpscentrum –  Kleine Zaal

zondag 25 oktober

richtbedrag € 5,00

Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com