Het Dorpscentrum Oegstgeest bestaat ruim twee jaar. Het Centrum zou gesloten en afgestoten worden, omdat het niet meer exploitabel zou zijn. Een groot aantal Oegstgeestenaren kwam daartegen in ’t geweer. Op deze pagina valt meer informatie te vinden over het bestuur en de organisatie van het Dorpscentrum.

Bestuurssamenstelling voorjaar 2017

  • Pieter Hellinga, voorzitter
  • Dieneke van Os, secretaris
  • Ton van der Lans, penningmeester
  • Floris van Galen, lid
  • Bert Jan Smallenbroek, lid

RSIN

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij de KvK naast een KvK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst. Het RSIN-nummer van de stichting Dorpscentrum Oegstgeest is RSIN 8543. 98.132

Meer informatie

Hebt u hier nog vragen over, kunt u zich wenden tot Pieter Hellinga: info@dorpscentrumoegstgeest.nl

 

 

 

Gulle gift van het Rabobank Wensenfonds voor Dorpscentrum Oegstgeest