Het Dorpscentrum Oegstgeest, voorheen het Gemeentecentrum, is een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Sinds 1 oktober 2014 gerund door een platform vrijwilligers, die er voor gaan om het centrum in stand te houden of zelfs uit te breiden qua zaalverhuur en activiteiten. Nieuwe vrijwilligers die dit initatief ondersteunen zijn daarom altijd welkom!

Wat kun je doen als vrijwilliger

Er zijn veel mogelijkheden. Per dagdeel zijn minimaal 2 vrijwilligers nodig (een beheerder en een gastheer/vrouw), afhankelijk van de drukte in het gebouw. Een aantal vrijwilligerstaken kan ook gecombineerd worden. Totaal denken we zeker 50 vrijwilligers nodig te hebben.

Om een indruk te krijgen van wat er te doen is hieronder een opsomming. Maar we staan open voor meer ideeën:

Beheerder

 • gebouw openen, sluiten;
 • controle op schoonmakers en zo nodig zelf noodzakelijk schoonmaakwerk verrichten;
 • klein onderhoud inventaris;
 • gereed maken van zalen (stoelen, tafels , evt. benodigde apparatuur);
 • vuilnis afvoer in de gaten houden, oud papierinzameling;
 • tuinonderhoud.

Gastheren/gastvrouwen

 • koffie- en thee zetten en schenken, plus overige “kantinetaken” (barbezetting);
 • luisterend oor bieden;
 • ruimten gezellig en opgeruimd houden; leestafel ordenen; sfeer scheppen;
 • voorraden bijhouden en nieuwe voorraden inslaan;
 • contact met huurders.

Vrijwilligers voor personele zaken

 • werving van (nieuwe) vrijwilligers; teambuilding vrijwilligers, bijscholing vrijwilligers;
 • waardering (kerstpakket, uitstapjes bijv.);
 • bijdrage aan rooster opstellen.

Vrijwilligers voor de p.r. en communicatie

 • nieuwsbrief schrijven;
 • folders en andere P.R. activiteiten ontplooiien;
 • artikeltjes en/of oproepen schrijven voor Oegstgeester Courant, OKE, Witte Weekblad, Leids Dagblad; info verzorgen aan Radio West. Kortom: mensen die handig zijn met de computer en/of goed zijn in schrijven van korte stukken.

Andere mogelijkheden

 • Vrijwilligers voor de administratie, boekhouding en verlening eerste hulp: mensen die goed zijn in het bijhouden van de administratie. En mensen die een BHV (bedrijfshulpverlener) cursus gevolgd hebben of willen volgen;
 • Technische vrijwilligers: computerdeskundigen en deskundigen voor geluidsinstallatie en andere audiovisuele apparatuur. Zij kunnen zorgen voor de juiste informatie over bediening en onderhoud; enkele vrijwilligers die verstand hebben van de verwarming, afwasmachine, keukenapparatuur etc. en dit ook uit kunnen leggen; trouble shooting;
 • Vrijwilligers voor ad hoc taken: organisatie van eenmalige bijeenkomsten, informatiebijeenkomsten, bijzondere activiteiten, etcetera;
 • Vrijwilligers die kunnen koken: als we op regelmatige basis maaltijdbijeenkomsten willen organiseren. Hierbij zijn ook mensen nodig die ervaring hebben met koken voor grotere groepen;
 • vrijwilligers die ervaring hebben met fondsenwerving;
 • vrijwilligers voor bestuurstaken: voorzitter, secretaris en penningmeester; lid/vrijwilliger met technisch/bouwkundig inzicht; lid/vrijwilliger die ervaring heeft met vrijwilligers (mentor van coördinator); lid/vrijwilliger -onderhoudt contact met kerkenraad, burgerlijke gemeente, huurders.

Er is genoeg te doen en ideeën zijn altijd welkom!

Voelt u zich betrokken bij het dorp en wilt u zich inspannen voor het dorpscentrum?

Wij horen graag van u!

U kunt contact opnemen met:

Anne van den Berg

     071-5170493
     annevandenberg@hetnet.nl

Nellie Smeenk

     071-5175066
     smeenk.enserink@casema.nl

Pieter en Ali Hellinga

     06-19181001
     penahellinga@gmail.com