Bij een gemeentecentrum denkt men vaak aan een soort dorpshuis dat van de burgerlijke gemeente is. Het Gemeentecentrum Oegstgeest is echter een kerkelijk gebouw. De Hervormde Gemeente heeft het opgezet, samen met de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en het Groene Kruis.

Het Gemeentecentrum is in de zestiger jaren vooral bedoeld om het voortdurend groeiende jeugdwerk een eigen plek te geven. Het jeugdwerk verhuist vele malen van het Trammeland (in een oude tramwagon op het Zendingshuisterrein) naar schoollokalen en naar verschillende gebouwen in het dorp. Tenslotte besluit de kerkenraad tot een vaste plek voor het jeugdwerk. Men zamelt op allerlei manieren geld in voor een eigen onderdak van en voor de jeugd. Daaraan gekoppeld is er ook de groeiende vraag om een dienstverleningscentrum voor ouderen. Om de bejaardenzorg te stimuleren schenkt het ministerie van Maatschappelijk Werk zelfs een bedrag voor de bouw. Het Gemeentecentrum wordt geopend in september 1967. In de zijvleugel van het Groene Kruis aan de Lijtweg met o.a. een consultatiebureau komt zelfs woonruimte voor een wijkverpleegster en een conciërge. In het hoofdgebouw is ruimte gereserveerd voor de Gereformeerden, maar die hebben hun eigen pand Taberna voor de jeugd. Eerst zijn er voornamelijk kerkelijke activiteiten, vooral in de grote kerkzaal met een glas-in-betonraam, dat elders apart beschreven wordt. Kleinere diensten, zoals het oecumenisch zaterdagavondgebed en de zondagse jeugdkapel vinden plaats in de Kapelzaal.

Nu behoort het pand tot de PGO (Protestantse Gemeente Oegstgeest) na de volledige fusie in december 2008 van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Oegstgeest. Er zijn nog steeds kerkdiensten in de kerkzaal en ook andere kerkelijke bijeenkomsten. Maar veel ruimte is ook (tot voor kort) verhuurd aan welzijnsorganisaties, zoals de SWOO (Stichting Welzijn Ouderen Oegstgeest), die is opgegaan in Radius en de Stichting Evenementen die veel activiteiten voor de hele Oegstgeester jeugd organiseert. Doordat mensen van alle leeftijden samenkomen in het Gemeentecentrum zijn er ook intergenerationele activiteiten. Mede door die stapeling van functies speelt dit laagdrempelige gebouw een essentiële rol in het dorp. Voor het kerkenwerk is het Gemeentecentrum minder belangrijk aan het worden. In 2013 vraagt de kerkenraad zich af of het in stand houden van het Gemeentecentrum nog een taak van de PGO is. Er wordt besloten het gebouw af te stoten en dit wordt al snel aan de huurders meegedeeld, nog voor de meeste kerkleden zich hiervan bewust zijn. Radius verhuist, Vluchtelingenwerk eveneens en uit angst om dakloos te worden, zoeken ook vele andere huurders nieuwe locaties. De beslissing tot sluiting gaat een aantal kerkleden te ver. Samen vormen ze de Initiatiefgroep Houd het Gemeentecentrum Open. Er wordt geprotesteerd, een actieplan gemaakt, handtekeningen verzameld, ook onder niet-kerkbetrokken Oegstgeestenaren en tenslotte besluit de kerkenraad in april 2014, dat het Gemeentecentrum in ieder geval tot januari 2017 open kan blijven, mits er een goed visiestuk plus een sluitende begroting op tafel komt.

Inmiddels zijn er contacten gelegd met vele Oegstgeester groeperingen, inclusief politieke partijen, die willen meedenken en zullen proberen om bij elkaar te komen in het Gemeentecentrum, het toekomstige Dorpshuis. Zo komt er steun en kunnen er inkomsten uit huur verkregen worden. Al het werk, ook dat van een beheerder, zal voorlopig gedaan moeten worden door vrijwilligers. Alleen zo kan het Dorpscentrum voor welzijn en zingeving tot een succes worden. Indertijd was het motto; samen bouwen, met als logo een stevige hamer. Nu zijn we op zoek naar een nieuw logo (o.a. voor de website), dat het motto “welzijn en zingeving” duidelijk maakt.

 

Bord geplaatst met de tekst “Samen bouwen de hervormde gemeente de ver van vrijz hervormden en de wijkver het groene kruis hier hun gemeentecentrum”.

1967

Vrachtwagen brengt kerkraam Gemeentecentrum.

Optakelen kerkraam Gemeentecentrum.

Van binnen uit trekken aan het kerkraam.

Klok in de takels op weg naar hogere sferen.

1967

Bouw Gemeentecentrum uitwendig gereed.

Het kerkraam

 

Bij een kerkzaal hoort een raam en als het kan een glas-in-loodraam. Het raam in onze kerkzaal is een glas-in-betonraam. Na veel gepuzzel is kunstenaar Jan Menno Meine Jansen gevraagd om dit raam te maken.

Meine Jansen werd geboren in Meppel in 1908 en volgde de tekenacademie in Amsterdam. Hij overleed in 1994. Zijn ontwerp werd niet zomaar goedgekeurd, maar tenslotte werd dit raam in 1967 geplaatst, zie oude foto”s onder het kopje geschiedenis.

Jan Menno Meine Jansen was zelf niet gelovig en hij heeft nooit willen zeggen, wat de betekenis van het raam precies was. Zo kan ieder het voor zichzelf interpreteren.Hij heeft ook voor scholen en andere gebouwen ramen gemaakt. Sommige zijn op het allerlaatst gered toen de gebouwen, waarin ze functioneerden, werden afgebroken. Ze staan o.a. op de website van red de muurkunst.

De Hervormde Gemeente Oegstgeest schonk geld voor het raam. Het betonnen skelet van het raam werd in zand gelegd en is door een hijskraan in één stuk omhoog gehesen.

De techniek kwam uit Frankrijk. Het glas bestaat uit stevige, 5 cm dikke stukken glas die groter zijn dan bij glas-in-loodramen gebruikelijk is. Het glas wordt ter plaatse “bruut geslagen” om het goed op de plek te krijgen. Hierdoor ontstaan er butsen en splinters en breukvlakken. Dat geeft een fraai effect als de zon erop schijnt door de verspreiding van het licht.

Kerkraam “Glas-in-beton”. JM Meine Jansen, 1967.