Het Dorpscentrum Oegstgeest is een ontmoetingsplaats rondom de thema’s Zingeving en Welzijn voor alle inwoners van het dorp. Het Dorpscentrum verhuurt ruimten ten behoeve van activiteiten voor de Oegstgeester samenleving. Het Dorpscentrum bestaat in zijn huidige vorm bijna vijf jaar en heeft zijn bestaansrecht bewezen. Het gebouw wordt momenteel in een aantal fasen grondig gerenoveerd.

Door de inzet van een grote groep maatschappelijk gedreven vrijwilligers blijft het Dorpscentrum in stand.

Het bestuur van het Dorpscentrum acht de tijd rijp voor een volgende stap in de verdere professionalisering van de organisatie, waaronder de ontwikkeling van de vrijwilligersorganisatie met een duidelijke structuur en een heldere rolverdeling. Met een bestuur op afstand. Daarin past de nieuwe functie van een bedrijfsleider. Het bestuur van het Dorpscentrum is op zoek naar een:

Bedrijfsleider m/v voor 32 uur per week

Functieomschrijving

 • Geeft leiding aan de vrijwilligers
 • Is verantwoordelijk voor de werving, selectie en het behoud van vrijwilligers
 • Adviseert het bestuur over (verbetering) van de organisatorische processen
 • Stuurt de verschillende onderdelen van de organisatie aan (gastvrouwen en gastheren, administratie, beheer & onderhoud en PR & communicatie)
 • Is verantwoordelijk voor de verhuur (verhuurbeleid, contractmanagement, inkoop en acquisitie)
 • Is aanspreekpunt voor de huurders en bezoekers
 • Is namens het bestuur opdrachtgever van directe onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw
 • Is bereid om vier of vijf dagen per week in het Dorpscentrum aanwezig te zijn, en zo nodig ook in de avonduren en in de weekenden

Vaardigheden

 • Is een stabiele persoonlijkheid en bekwaam in het leidinggeven aan vrijwilligers
 • Zorgt voor een collegiale werksfeer en het enthousiasmeren van vrijwilligers
 • Is initiatiefrijk, ziet kansen voor nieuwe activiteiten en gebruikers om de missie van het Dorpscentrum te kunnen invullen
 • Levert een stimulerende en effectieve bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het vrijwilligersbeleid voor het goed laten functioneren van de vrijwilligersorganisatie
 • Beschikt over zowel organisatorische kwaliteiten als sociale vaardigheden, gericht op een vrijwilligersorganisatie en handelt hierin zorgvuldig, probleemoplossend en slagvaardig
 • Communiceert open, duidelijk en oprecht
 • Signaleert knelpunten tijdig en gaat professioneel om met eventuele weerstanden
 • Beschikt over ruime contactuele eigenschappen voor het onderhouden van interne en externe contacten

Werk- en denkniveau en ervaring

 • Beschikt tenminste over HBO werk- en denkniveau
 • Heeft (ruime) ervaring in het leidinggeven
 • Is bij voorkeur bekend met de Oegstgeester samenleving en heeft affiniteit met de missie van het Dorpscentrum

Salaris

Op de arbeidsverhouding is de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing (salaris leidinggevende 2 schaal 10) 

Geïnteresseerd?

Stuur vóór 18 juni a.s. uw sollicitatie met CV naar de secretaris van de stichting Dorpscentrum Oegstgeest, Dieneke van Os (mail: davanos@kpnmail.nl of brief: Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest) onder vermelding van Vacature.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Pieter Hellinga (voorzitter): 06–19181001 of Dieneke van Os (secretaris): 06-31365480 (tot 7 juni).

Gespreksronde De eerste gespreksronde met kandidaten vindt plaats op zaterdag 22 juni.