Vrienden van het
Dorpscentrum

De Stichting Vrienden van het Dorpscentrum

Het Dorpscentrum is een prachtige plek om elkaar als Oegstgeestenaren te ontmoeten. Je leert elkaar daar (beter) kennen en er ontstaan weer nieuwe plannen. Veel mensen en organisaties van binnen en buiten Oegstgeest het Dorpscentrum goed te vinden voor hun diverse activiteiten. Maar het Dorpscentrum wil ook zelf initiatieven ontplooien die bijdragen aan welzijn en zingeving in ons dorp. We hebben daarvoor allerlei plannen en staan open voor suggesties.

Eigen activiteiten moeten we doen op rekening van het Dorpscentrum zelf omdat daarvoor (nog) geen subsidies zijn. De Stichting Vrienden van het Dorpscentrum wil zulke initiatieven mogelijk maken. Wil jij het Dorpscentrum daarbij steunen? Word dan ook Vriend van het Dorpscentrum. Voor (minimaal) € 15,= per jaar bent je al Vriend. 

De Stichting Vrienden heeft geen winstoogmerk; wel de ANBI-status. 
De Belastingdienst zal jouw bijdrage aan de Stichting als een vrijwillige gift beschouwen.
Als Vriend van het Dorpscentrum ontvang je in augustus en januari een nieuwsbrief.

Daarnaast willen we elk jaar een Vriendendag organiseren en ben je uiteraard van harte welkom bij alle andere activiteiten in het Dorpscentrum. Om lid te worden kun je onderstaand formulier invullen of je aanmelden bij: vrienden@dorpscentrumoegstgeest.nl.

Je krijgt per email het ingevulde formulier ter ondertekening toegestuurd.

Doorlopende machtiging voor de Vrienden

Betalingsvolmacht voor periodieke gift

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vrienden van het Dorpscentrum om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks onderstaand bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse donatie aan de stichting en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden van het Dorpscentrum.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Vrienden van het Dorpscentrum
Organisatietype: Stichting
Adres: Lijtweg 9
Postcode en plaats: 2341 HA Oegstgeest
Opgericht: 14 augustus 2020
KvK nummer: 80062458
Banknummer(IBAN): NL42 RABO 0359 5503 63
Fiscaalnummer (RSIN): 8615.43.658
Incassant ID: NL14ZZZ800624580000
ANBInummer: 8615 43 658
Website:  www.dorpscentrumoegstgeest.nl
E-mail: vrienden@dorpscentrumoegstgeest.nl
Doelgroep(en): alle inwoners van Oegstgeest

Bestuur

Voorzitter: Tom Groot (vrienden@dorpscentrumoegstgeest.nl)
Secretaris: Fenneke Hengeveld-Elshof
Penningmeester: Mark Cremers
Lid: Aart Verburg

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun werk geen beloning, zij doen dit werk op vrijwillige basis. Alleen wanneer zij onkosten maken, zullen zij die in rekening brengen.

Beleidsplan op hoofdlijnen

De Stichting Vrienden van het Dorpscentrum wil het ideële doel van het Dorpscentrum Oegstgeest krachtig ondersteunen en helpen mogelijk maken. Het ondersteunen van het Dorpscentrum met zijn missie op het gebied van zingeving en welzijn is een ideële doelstelling. De missie van de stichting is om met behulp van vrienden en donateurs de financiële middelen te verkrijgen waarmee de eigen activiteiten uitgebreid kunnen worden. 

Jaarverslag over 2020 en 2021

Een uitgebreid verslag van onze activiteiten over de afgelopen periode kan worden gelezen in ons jaarverslag over 2020 en 2021.

Mededelingen

Contactformulier

VOOR EEN KLACHT, EEN VERBETERSUGGESTIE OF EEN COMPLIMENT

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Door verder te gaan, gaat u akkoord. lees meer