Vrienden van het
Dorpscentrum

De Stichting Vrienden van het Dorpscentrum

Om de zogenoemde eigen activiteiten van het Dorpscentrum mogelijk te maken is op 14 augustus 2020 de Stichting Vrienden van het Dorpscentrum opgericht. Deze Stichting heeft de ANBI status aangevraagd. Deze stichting heeft als doel om een breed draagvlak binnen de gemeente Oegstgeest te creëren voor de activiteiten van het Dorpscentrum. Daarnaast beijvert zij zich voor het doen ontstaan van een ambassadeursnetwerk voor het centrum.
Als laatste zal de stichting zich inspannen om het Dorpscentrum in staat te stellen om de reeds eerder genoemde maatschappelijke activiteiten te organiseren.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Wilt u het Dorpscentrum als vriend ondersteunen? Voor slechts €15 wordt u Vriend van het Dorpscentrum.
Als vriend wordt u halfjaarlijks geïnformeerd over de activiteiten. Onze ambitie is om een jaarlijkse vriendendag te organiseren en bent u uiteraard van harte welkom bij de overige activiteiten.

Indien u lid wilt worden vul dan onderstaand formulier in of meldt u aan bij: (vrienden@dorpscentrumoegstgeest.nl)

Doorlopende machtiging voor de Vrienden

Betalingsvolmacht voor periodieke gift

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vrienden van het Dorpscentrum om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks onderstaand bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse donatie aan de stichting en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden van het Dorpscentrum.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Vrienden van het Dorpscentrum
Organisatietype: Stichting
Adres: Lijtweg 9
Postcode en plaats: 2341 HA Oegstgeest
Opgericht: 14 augustus 2020
KvK nummer: 80062458
Banknummer(IBAN): NL42 RABO 0359 5503 63
Fiscaalnummer (RSIN): 8615.43.658
Incassant ID: NL00ABC1234567890000
ANBInummer: n.o.t.g.
Website: www.vriendenvanhetdorpscentrum.nl
E-mail: vrienden@dorpscentrumoegstgeest.nl
Doelgroep(en): alle inwoners van Oegstgeest

Bestuur

Voorzitter: Tom Groot (vrienden@dorpscentrumoegstgeest.nl)
Secretaris: Jos Beerstecher
Penningmeester: Mark Cremers
Lid: Aart Verburg

Mededelingen

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Door verder te gaan, gaat u akkoord. lees meer