Welkom bij ons Dorpscentrum Oegstgeest. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Het Dorpscentrum biedt zaalruimtes aan personen en organisaties. Voor hen die maatschappelijk relevante activiteiten voor de Oegstgeester samenleving organiseren. En daarmee invulling geven aan de veelkleurigheid van stromingen en opvattingen in ons dorp.

Wij draaien met vrijwilligers die er voor gaan om het centrum in stand te houden en uit te breiden.

  info@dorpscentrumoegstgeest.nl     dorpscentrumoegstgeest